O nama

Da bi šume/parkovi ili pojedinačna stabla mogle ispunjavati sve svoje funkcije one moraju biti u optimalnom stanju. Svjedoci smo sve većih poremećaja u šumskim ekosustavima kako u Hrvatskoj tako i u svijetu kao npr. elementarne nepogode, ekscesne klimatske pojave, onečišćenje okoliša, klimatske promjene, biotski čimbenici i dr. Sve te pojave nepovoljno utječu na stanje u prirodi koje treba stalno popravljati i održavati. 

Najbitnije od svega je promijeniti svijest pojedinca edukacijom i na primjeru našega rada te ukazati na sve dobrobiti ekosustava, kao i na posljedice nesavjesnog odnošenja prema prirodi.

Uređenje GORNJE etaže sastojine

ODSTRANJIVANJE ( REZANJE ) SUHIH I TRULIH GRANA – smanjuje se opasnost od ozljeda uzrokovanih padom suhih i potencijalno opasnih grana. Također smanjuje mogućnost razvijanja požara

OBLIKOVANJE KROŠNJE STABALA – sama stabla izgledaju ljepše i oku ugodnije, unutar naselja i urbanih sredina što je sigurno važno za dolazak i razvoj kvalitetnijih gostiju odnosno turista. Krošnje su prozračnije što omogućava dolazak ptica koje također sudjeluju u suzbijanju raznih štetnika

SANACIJA IZVALJENIH, I OBARANJE SUHIH I NEPOŽELJNIH STABALA ( IZVALE I SUŠCI) – vrlo važno za prevenciju požara i suzbijanje sekundarnih štetnika

Uređenje DONJE etaže sastojine

ČIŠĆENJE TLA OD OTPADA, DEPONACIJA – podiže se svijest građana, većina ljudi neće baciti otpad u očišćenu i uređenu šumu ili park

KOŠNJA TLA I ČIŠĆENJE OD NEPOŽELJNIH VRSTA – potiče se razvijanje gospodarenja odnosno uzgoja šuma, prevencija od početka požara, omogućava i potiče rast autohtonih biljaka, također smanjuje se opasnost od zmija

POPUNJAVANJE ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA ŠUMSKIM REPRODUKCIJSKIM MATERIJALIMA ODNOSNO BIOMASOM – sva granjevina se usitnjava malčerom, na taj način održavamo pravilan šumski red i ravnotežu unutar šumske sastojine (nema otpada)

Šumsko zaštitni radovi na sastojni

ZATVARANJE SVIH REZOVA MOTORNE PILE  ZAŠTITNIM VOSOKOM – štiti stablo od različitih štetnika

ZAŠTITNO TRETIRANJE MEHANIČKIH OZLJEDA STABALA ŽAŠTITNIM VOSKOM – omogućuje nesmetan napredak i razvoj stabla

DIJAGNOZA I MEHANIČKO ODSTRANJIVANJE SVIH STABALA NAPADNUTIH POTKORNJAKOM – štetnik koji uzrokuje sušenje sve većeg broja stabala

MEHANIČKO ODSTRANJIVANJE DIJELOVA BILJAKA NAPADNUTIH POLUPARAZITIMA, PARAZITIMA ILI ZARAŽENIH GLJIVAMA (VJEŠTIČJE METLEMelampsorella caryophyllacearum ili BRŠLJAN – Hedera Helix) što omogućuje nesmetan napredak i razvoj stabla

MEHANIČKO ODSTRANJIVANJE GNIJEZDA BOROVOG PRELCA (Thaumetopoeidae), ljudi i ostale životinje n eće dolaziti u kontakt s njima što može biti vrlo opasno. Također će se zaštititi samo stablo jer često napad borovog prelca toliko ošteti krošnju da dovodi do sušenja cijeloga stabla uslijed smanjene fiziološke sposobnosti cijelog organizma.

SUZBIJANE ŠTETNIKA BOLOŠKIM TRETIRANJEM – sa sredstvom BATURAD WP – biološki selektivni kontaktni insekticid za suzbijanje gusjenica, štetnih vrsta leptira (Lepidoptera). Primjenjuje se u šumarstvu, voćarstvu, maslinama, vinogradarstvu, povrtlarstvu i na ukrasnom bilju

Razlozi našeg posla

odstranjivanjem suhih i trulih stabala smanjuje se mogućnost razvijanja požara, izdižemo krošnju stabla

košnja tla i čišćenje od korova omogućava i potiče rast autohtonih biljaka, oblikovanje krošnje u suncobran

sama stabla izgledaju ljepše i oku ugodnije, unutar naselja i urbanih sredina što je sigurno važno za dolazak i razvoj kvalitetnijih gostiju odnosno turista, atraktivno za investitore

privlači ljude i potiče ih da održavaju šumu čistom

zatvaranje svih rezova motorne pile zaštitnim voskom,
mehaničko odstranjivanje i biološko tretiranje borovog prelca

smanjuje se opasnost od ozljeda
uzrokovanih padom suhih i potencijalno opasnih grana

prvenstveno zmija i škorpiona

granje se malčira te se biomasa

Koristi našega posla

Šume utječu na kakvoću vode za piće. Najveći su prirodni pročišćivači voda na kopnenom dijelu Zemlje. Dokaz tome su bistri i čisti potoci brdskih i planinskih područja unatoč onečišćenim oborinama koje stalno padaju. Utječu na postupno slijevanje vode, sprječavaju eroziju i bujice, klizanje zemljišta i akumuliraju poplavne vode.

Šume utječu na pročišćivanje zraka od onečišćenja. Velikom površinom lista vežu na sebe veliku količinu suhog i mokrog taloženja iz zraka i time poboljšavaju kakvoću zraka, što je od neposredne važnosti za zdravlje ljudi. U šumama se onečišćujuće tvari razgrađuju i zbog toga vodotoci i podzemni tokovi imaju čistu vodu.

Lišće i grane šumskog drveća ublažavaju nepovoljan učinak štetnog UV zračenja na zdravlje ljudi. Prema nekim studijama šume mogu predstavljati tzv. UV faktor od 6 do 10, što znači da svega 10 do 16% štetnog UV zračenja dolazi do površine tla i kože ljudi.

To je jedna od najvažnijih zdravstvenih funkcija šuma. Pri stvaranju jedne tone drvne biomase nastane 1 tona kisika koji odlazi u atmosferu i veže se 0,5 t ugljičnog dioksida iz atmosfere. Kuće i naselja u blizini park šuma odlikuju se većom kakvoćom zraka.grane šumskog drveća ublažavaju nepovoljan učinak štetnog UV zračenja na zdravlje ljudi. Prema nekim studijama šume mogu predstavljati tzv. UV faktor od 6 do 10, što znači da svega 10 do 16% štetnog UV zračenja dolazi do površine tla i kože ljudi.

Jedna od najvažnijih funkcija za zdravlje ljudi urbanih područja. Šume u blizini urbanih sredina kao i šume u kojima se nalaze planinarske staze su stalna mjesta pojedinačne i masovne rekreacije ljudi. Prema nekim studijama 80-90% svih rekreacijskih funkcija se odnosi na hodanje u šumama.

Šume su vrijedna i vrlo tražena odredišta turista koji se u njima odmaraju ili rekreiraju jer šume štite turiste od štetnog UV zračenja i ublažavaju mikroklimatske uvjete (povećavaju vlagu zraka, smanjuju ekstremne temperature i osiguravaju blagu cirkulaciju zraka) i time pružaju povoljan prostor za odmor.