Odvoz drvne mase

Odvoz drvne mase

Nakon rezanja drveća koje Vam smeta u dvorištu kuća ili zgrada ili nakon rezanja suhih grana nastaje gomila “otpada” koja Vam zauzima veliki prostor u dvorištu (grane veće od 10 cm promjera, trupci i panjevi).

Sigurno se pitate što ćete sa tim obrezanim drvećem koje Vam smeta i pri tom kvari izgled Vašeg dvorišta?

Ukoliko želite obogatiti svoj vrt biokompostom, drvnu masu (lišće, iglice, grane) nakon sječe možete zadržati u obliku malča (drvnog ivera).

Veće grane, stabla i panjevi mogu se iskoristiti za ogrijev ukoliko vlasnik ima mogućnost da na takav način koristi drvnu tvar. Pri tom morate naročito paziti kako susjedima ne bi smetali dok takvo drvo koristite za ogrjev. U tom slučaju morate najprije dobro prosušiti kako bi sagorijevanje bilo što bolje a onda neće biti puno dima i emisija štetnih plinova po okoliš i susjede, pogotovo ako se radi o četinjačama koje sadrže velike količine smole.

Drvna masa nekada može stajati godinama na zemljištu vlasnika, ali takav otpad ponekad može biti stanište divljim životinjama, a proces truljenja se odvija sporo.

Odvoz drvne mase nakon sječe i rezanja suhih grana

Ukoliko želite izbjeći komplikacije sa drvnom masom, naš tim je spreman izvrši Vam uslugu odvoza na za to propisano mjesto.

Što sve uključuje odvoz drvne mase?

Odvoz drvne mase uključuje više od samog odvoza na što prvo pomislite.

Tu spada:

  • dovoz kamiona
  • sakupljanje
  • utovar
  • odvoz na propisano mjesto
  • istovar

Posjedujemo svu odgovarajuću opremu, mehanizaciju i vještine koje možemo upotrijebiti za Vas na Vaše zadovoljstvo.

Kontakt

 

Ovjera